Нийтлэлүүд

Шинэ технологи, шийдэл | Судалгаа, тайлан | Заавар, зөвлөмж

Palo Alto Networks -н 4-р үеийн шийдэл

"Ди Эл ПИ" ХХК нь Palo Alto Networks брендийн албан ёсны түнш бөгөөд сүлжээний аюулгүй байдал, дэд бүтцийн шийдлүүдийг харилцагч нартаа санал болгодог. Бид харилцагч нараа үргэлж технологийн шинэ мэдээ, мэдээллээр хангах зорилгоор вэб хуудсаараа дамжуулах, төрөл бүрийн мэдээллийг хүргэдэг бөгөөд энэ удаад Palo Alto Networks PAN-OS 11 NOVA үйлдлийн системийн сайжруулалт шинэ технологийн талаар мэдээллийг хүргэж байна.

Advanced ATP

Өмнөх нийтлэлийг унших